Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Dưới đây là cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước và thời hạn kê khao, nộp thuế. Hãy chắc chắn doanh nghiệp của bạn đã nắm rõ được những điều này để không phạm phải sai lầm trong luật thuế!

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có) ) x Thuế suất

Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thường và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cho thuê văn phòng ảo quận 1 là 20%

cho thue van phong ao quan 1

Thời hạn kê khai, nộp thuế:

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính:

Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai và nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý: hạn nộp chậm nhất vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý đó

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập thì cơ sở kinh doanh tự xác định doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, số thuế phải nộp cả năm, số thuế phải nộp từng quý và chủ động kê khai với cơ quan thuế trong thời hạn chậm nhất không quá ngày 20 của tháng sau, kể từ tháng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

van phong ao quan 1

Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính:

Cơ sở kinh doanh tạm nộp số thuế hàng quý theo Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo số thuế cơ quan thuế ấn định đầy đủ, đúng hạn vào Ngân sách nhà nước. Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính chậm nhất không quá ngày cuối cùng của tháng cuối quý.

dich vu cho thue van phong ao quan 1

Quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Cơ sở kinh doanh phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc kết thúc năm tài chính.

Những điều luật trên cũng áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng dịch vụ cho thuê văn phòng, văn phòng ảo quận 1, để đăng kí kinh doanh

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY