Hình thức đóng thuế mới các doanh nghiệp nên lưu ý

Kể từ tháng 12/2016 trở đi, các ngân hàng thương mại sẽ không chấp nhận doanh nghiệp nộp thuế bằng tiền mặt, chỉ chấp nhận nộp thuế bằng hình thức điện tử

Hình thức đóng thuế mới cho doanh nghiệp

Kể từ tháng 12, các ngân hàng thương mại sẽ không chấp nhận doanh nghiệp nộp thuế bằng tiền mặt

Theo công văn này, đến nay có 90% doanh nghiệp trên cả nước đăng ký nộp thuế điện tử. Tuy đăng ký nhiều nhưng thực tế số chứng từ và số tiền nộp thuế bằng điện tử lại thấp.

Đại diện Cục thuế TP HCM cho biết có đến 98% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, nhưng số thuế nộp chỉ khoảng 14.000 tỷ đồng, khá nhỏ so với hơn 100.000 tỷ đồng tiền thuế phải thu.

Vì vậy, doanh nghiệp phải tự đến ngân hàng để đăng ký nộp thuế điện tử. Kể từ  tháng 12, ngân hàng sẽ không nhận nộp thuế bằng tiền mặt.

Đi đôi với đề nghị các UBND tỉnh, thành, Bộ Tài chính cũng có công văn đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hỗ trợ tuyên truyền, vận động doanh nghiệp đăng ký và thực hiện nộp thuế điện tử đối với tất cả khoản thuế phát sinh.

Không khác với các doanh nghiệp truyền thống, các doanh nghiệp sử dụng văn phòng ảo, văn phòng ảo quận 1 hay văn phòng ảo TPHCM cũng phải đóng thuế bằng hình thức đóng thuế điện tử như mọi doanh nghiệp khác.

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY