Hướng dẫn đăng ký tài khoản trực tuyến

Việc đăng ký và sử dụng tài khoản trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia bao gồm: đăng ký tài khoản thông thường, kết nối tài khoản với chữ ký số công cộng và đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về việc đăng ký và sử dụng tài khoản trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Nhưng ở đây, Startup Office sẽ chỉ hướng dẫn cách đăng ký tài khoản thông thường và chữ ký số công cộng.

cho thue van phong tai tphcm

Tài khoản thông thường

Tài khoản thông thường là tài khoản người dùng được cấp cho các cá nhân, tổ chức truy cập Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để truy cập các ứng dụng dịch vụ công trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, bao gồm:

 • Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
 • Dịch vụ thông tin
 • Dịch vụ công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Để sử dụng dịch vụ thông tin và dịch vụ công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, người dùng chỉ cần đăng ký tài khoản thông thường. Để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, tổ chức, cá nhân có thể sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh.

dich vu van phong ao

Chữ ký số công cộng

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số thì: “Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng theo đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khoá công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

 • Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khoá bí mật tương ứng với khoá công khai trong cùng một cặp khóa;
 • Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên”.

Đặng ký tài khoản thông thường

Các bước đăng ký tài khoản thông thường

van phong ao tai tphcm

Bước 1: Nhập địa chỉ http://dangkyquamang.dkkd.gov.vn trên thanh trình duyệt Web

Bước 2: Tạo tài khoản, cụ thể:

 • Tại cửa sổ đăng nhập, nhấn [Tạo tài khoản mới];
 • Nhập các thông tin về việc tạo tài khoản tại mục “Chi tiết đăng nhập”;
 • Nhập thông tin cá nhân của người đăng ký gồm: Thông tin cá nhân Địa chỉ liên hệ; Địa chỉ cư trú; Thông tin chi tiết liên hệ.
 • Nhập mã Captcha. Nhấn nút [Đăng ký] để gửi yêu cầu đăng ký tài khoản;

Hệ thống hiển thị thông báo đã gửi email kích hoạt tài khoản đến địa chỉ email mà người nộp hồ sơ/ người đăng ký đã đăng ký. Đồng thời, Hệ thống tự động gửi email kích hoạt vào địa chỉ đã đăng ký của người nộp hồ sơ/ người đăng ký để kích hoạt tài khoản sử dụng.

Bước 3:

 • Đăng nhập vào địa chỉ email đã đăng ký, mở email kích hoạt tài khoản mà Hệ thống đã gửi. Nhấn vào đường dẫn kích hoạt tài khoản và hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản.
 • Trong trường hợp kích hoạt thành công, Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản đã được kích hoạt thành công.

Tất cả những thông tin được nhà nước ban hành trên đều được pháp luật bảo vệ đối với những doanh nghiệp sử dụng dịch vụ văn phòng ảo.

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY