Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty qua cổng thông tin điện tử

Dành cho những ai chưa biết cách thực hiện thủ tục thành lập công ty qua cổng thông tin điện tử.

Để thành lập công ty bằng cổng thương mại điện tử, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty qua thương mại điện tử không khác mấy so với hồ sơ nộp trực tiếp. Một bộ hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ như sau:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Điều lệ công ty

Danh sách thành viên/ danh sách cổ đông đông sáng lập

Chứng minh thư hoặc hộ chiếu công chứng của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là cá nhân; Bản công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập đối với tổ chức tham gia thành lập công ty.

Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ hoặc Hợp đồng dịch vụ và giấy giới thiệu với tổ chức nộp hồ sơ.

Bản công chứng chứng minh thư của người nộp hồ sơ

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty qua cổng thông tin điện tử

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trên thương mại điện tử giống như hồ sơ nộp trực tiếp

Sau khi chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp, bạn thực hiện tuần tự theo các bước sau: 

Bước 1: Lập tài khoản đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ tại trang dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Để thành lập công ty trên cổng thông tin điện tử bạn cần phải có tài khoản trên trang dangkyquamang.dkkd.gov.vn, sau đó gửi yêu cầu tài khoản đăng ký kinh doanh, file scan bản công chứng chứng minh thư của người chủ tài khoản tới phòng đăng ký kinh doanh. Sau 01 ngày làm việc, Sở kế hoạch đầu tư sẽ gửi thông báo cho phép chủ tài khoản sử dụng tài khoản để nộp hồ sơ và ký hồ sơ.

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty qua cổng thông tin điện tử

Để thành lập công ty trên cổng thông tin điện tử bạn cần phải có tài khoản trên trang dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ theo hướng dẫn.

Sau khi đăng nhập doanh nghiệp tạo hồ sơ theo hướng dẫn, sau đó nhập thông tin vào các mục tương ứng và tải bản scan 01 bộ hồ sơ nêu trên vào các mục tương ứng.

Lưu ý: Mục văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục DKDN, doanh nghiệp tải văn bản ủy quyền và chứng minh thư người nộp hồ sơ công chứng vào cùng mục này.

Người liên hệ và người ký phải là cùng một người và sẽ là người liên hệ với phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả khi hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Sau từ 3 - 4 ngày, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả lời tính hợp lệ của hồ sơ hoặc nội dung hồ sơ cần sửa đổi

Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp phải in thông báo hồ sơ hợp lệ kẹp cùng với bộ hồ sơ đã scan nộp qua mạng điện tử, và nộp tại sở kế hoạch và đầu tư để xác thực bản điện tử và bản giấy là trùng khớp không sử dụng phần mềm chỉnh sửa file để sửa hồ sơ và  lấy đăng ký kinh doanh mới. Việc xác thức này thông thường sẽ mất 01 ngày làm việc.

Bước 4: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phòng đăng ký kinh doanh xác thực hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ Công bố thông tin nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của sở kế hoạch đầu tư.

Bước 5: Khắc dấu và thông báo sử dụng mẫu con dấu tới sở kế hoạch và đầu tư.

Doanh nghiệp làm thông báo mẫu dấu theo mẫu tại thông tư 20/2015/TT-SKHDT của sở kế hoạch đầu tư  và sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để nộp thông báo sử dụng con dấu.

Sau 03 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh đăng tải thông tin con dấu lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Tài khoản đăng ký kinh doanh đã nộp có thể sử dụng để thông báo tài khoản ngân hàng của công ty và nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh nếu phát sinh sau này (nhiều nội dung thay đổi bắt buộc phải nộp hồ sơ qua mạng điện tử).

Như vậy là việc thành lập công ty qua cổng thông tin điện tử đã hoàn thành.

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty qua cổng thông tin điện tử

Thành lập công ty trên cổng thương mại điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí

Lưu ý: Việc đăng ký thành lập công ty trên cổng thông tin điện tử áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp sử dụng văn phòng ảo quận 1, văn phòng chia sẻ quận 1 làm địa chỉ để đăng ký kinh doanh.

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY