Những điểm mới trong luật về thuế được sửa đổi ở năm 2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2015. Luật về thuế sửa đổi kèm theo là những điểm mới nổi bật sau.

1.Sửa đổi về thuế thu nhập cá nhân

- Thuế thu nhập cá nhân được miễn đối với:

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

+ Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu.

thue-1.jpg

- Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân:

Áp dụng một mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần thay cho thực hiện hai phương pháp tính thuế trước đây. Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

2.Thuế giá trị gia tăng

- Bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đóng mới tàu đánh bắt xa bờ.

- Chuyển ba nhóm mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế giá trị gia tăng thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là: Phân bón; Thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi; Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

3.Thuế thu nhập doanh nghiệp

van-phong-ko.jpg

Ngoài những điều lệ đóng thuế của doanh nghiệp, một điều luật mới được bổ sung đó là kinh doanh dịch vụ văn phòng ảo cũng đều phải đóng thuế theo quy định của pháp luật vì chỉ cần có sự trao đổi buôn bán giữa hai bên dựa trên tiền bạc thì đều phải đóng thuế cho nhà nước. Và gần đây, một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ văn phòng ảo đã chấp hành đầy đủ các quy định luật về thuế của doanh nghiệp.

4.Quản lí thuế

Bỏ quy định phạt chậm nộp thuế 0.07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY