Các loại hình doanh nghiệp hợp pháp ở Việt Nam

Các loại hình doanh nghiệp hợp pháp ở Việt Nam khá đa dạng. Chính vì vậy, để có thể chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp khởi nghiệp, người chủ doanh nghiệp cần biết rõ ưu điểm và nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp. Dưới đây là các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam.

loai-hinh-doanh-nghiep.jpg

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, có tài sản, có trụ sở giao dịch. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật, có toàn quyền quyết định, trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty, tuy nhiên người chủ này vẫn có thể thuê người khác để thay mình làm công việc này. Doanh nghiệp tư nhân là công ty trách nhiệm vô hạn và không có tư cách pháp nhân. Thường hình thành dưới dạng văn phòng truyền thống, văn phòng ảo quận 3, văn phòng chia sẻ....

Ưu điểm:

 • Doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ít bị chịu sự ràng buộc chặc chẽ bởi pháp luật.

 • Doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm vô hạn nên tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng

Nhược điểm:

 • Do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro cao

 • Trách nhiệm vô hạn cũng là một nhược điểm. Khi có vấn đề, doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các khoản nợ không những bằng tài sản công ty mà lẫn cả tài sản của cá nhân.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Chủ công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có không quá 50 thành viên cùng góp vốn và chỉ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi tài sản của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Ưu điểm

 • Chế độ trách nhiệm hữu hạn: Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoảng nợ nằm trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro.

 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểm:

 • Uy tín của công ty không được đánh giá cao bởi chế độ trách nhiệm hữu hạn.

 • Chịu sự quản lí chặt chẽ của pháp luật hơn

 • Không có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức làm chủ sở hữu- chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ đã bỏ ra. Loại hình này được ưa chuộng bởi các bạn văn phòng ảo quận 2 dùng để khởi nghiệp.

Ưu điểm:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân

Nhược điểm

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu.
 • Chủ sở hữu công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào công ty, chỉ được rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình công ty có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.

cong-ty-co-phan.jpg

Ưu điểm:

 • Chế độ trách nhiệm hữu hạn: Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoảng nợ trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro thấp

 • Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.

 • Có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn → khả năng huy động vốn rất cao.

Nhược điểm:

 • Việc quản lý và điều hành công ty rất phức tạp do số lượng các cổ đông lớn, không quản lí được hết nên nhiều khi có tranh chấp quyền hành.

 • Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là công ty trong đó phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, ngoài ra còn có thể có thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân, các thành viên có quyền quản lý như nhau, cùng nhau chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn được chia lợi nhuận theo tỷ lệ tại quy định điều lệ công ty.

Ưu điểm:

 • Công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người nên dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh.

 • Việc điều hành quản lý công ty hợp danh không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và thường là những người có quan hệ quen biết nhau.

Nhược điểm:

 • Do chế độ cùng chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro  là rất cao.

 • Loại hình công ty hợp danh được pháp luật thừa nhận nhưng trên thực tế loại hình công ty này chưa phổ biến.

Tag từ khóa: ban may phat dien cu | may lanh noi dia nhat | xuong may tui vai bo | xuong may dong phuc | lắp máy lạnh tại nhà | doanh nghiệp may đồng phục

NHẬN VÀO GIÁ CHI TIẾT VÀ TƯ VẤN Ở ĐÂY