Sôi động hoạt động cho thuê văn phòng tại TP.Hồ Chí Minh năm 2017

Qua quá trình khảo sát về mục tiêu của các nhà đầu tư châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2017 thì lợi suất đầu tư cho các tòa nhà văn phòng có vị trí đắc địa tại TP Hồ Chí Minh đang ở mức cao nhất trong 10 năm qua. Các nhà đầu tư đang chú trọng tìm kiếm lợi nhuận cho thuê tốt thay vì kỳ vọng tăng giá trị tài sản.

Đọc tiếp