Thói quen ăn uống và kinh doanh của Warren Buffett

Từ chế độ ăn uống của Warren Buffett - một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại - ta có thể thấy có sự liên quan với các chiến lược đầu tư của ông, các chiến lược này sẽ là bài học cho các bạn trẻ chuẩn bị khởi nghiệp.

Đọc tiếp